Alingsås kommun står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att följa WCAG 2.1 nivå AA, enligt webbriktlinjer.se

Den här sidan beskriver hur Alingsås kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Innehåll som inte uppfyller tillgänglighets WCAG 2.1 nivå AA

Vi använder så få bilagor som möjligt. Eventuella bilagor i form av pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade.

Vi är medvetna om kravet på tydligt svenska och strävar efter att vara så tydliga och lättlästa som möjligt. Minasidor.alingsas.se uppnår inte statusen lättläst.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns och kan åtgärda det genom att mejla oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

keyboard_arrow_up