Välkommen till Nolhaga Parkbads simskola

Välkommen till Nolhaga Parkbads simskola

Kursbeskrivning simskolor

Doppingen – Nybörjarkurs vattenvana

För barn som fyllt fem år eller äldre.
Detta är en kurs på 10 gånger, en gång i veckan och lektionen är 40 min.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kursens mål: Barnet ska på ett tryggt och avslappnat sätt kunna ta sig fram i vattnet utan flythjälpmedel samt att det ska kunna hoppa från kanten, doppa huvudet och kunna glida med ansiktet i vattnet. Barnet ska ha en god vattenvana.

Grodan

För barn som fyllt fem år eller äldre.
Detta är en kurs på 10 gånger, en gång i veckan och lektionen är 40 min.

Förkunskaper: Barnet ska ha en god vattenvana. Det innebär att barnet på ett tryggt och avslappnat sätt ska kunna ta sig fram i vattnet utan flythjälpmedel samt att det ska kunna hoppa från kanten, doppa huvudet och kunna glida med ansiktet i vattnet.

Kursens mål: Att kunna simma 10 meter bröstsim och 10 meter ryggsim utan flythjälpmedel.

Silverfisken

För barn som fyllt fem år eller äldre.
Detta är en kurs på 10 gånger, en gång i veckan och lektionen är 40 min.

Förkunskaper: Barnet ska ha god vattenvana samt kunna simma mellan fem och 20 meter bröstsim.

Denna kurs är till för de barn som är på väg att lära sig simma utan flythjälpmedel.

Kursens mål: Att kunna simma minst 25 meter bröstsim på djupt vatten och 10 meter ryggsim utan flythjälpmedel.

Sälen

För barn som fyllt fem år eller äldre.
Detta är en kurs på 10 gånger, en gång i veckan och lektionen är 40 min.

Förkunskaper: Barnet ska ha god vattenvana samt kunna simma minst 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim på ca 130cm djup.

Kursens mål: Att kunna simma minst 100 meter bröstsim och 50 meter ryggsim utan flythjälpmedel på djupt vatten.

Simskola 9 år

För de som är 9 år och äldre. Individanpassad simskola.

Detta är en kurs på 10 gånger, en gång i veckan och lektionen är 40 min.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kursens mål: Deltagaren/vårdnadshavaren avgör tillsammans med simläraren sina individuella mål för bröstsim och ryggsim.

Vuxensimskola

För de som är 16 år och äldre. Individanpassad simskola.

Detta är en kurs på 10 gånger, en gång i veckan och lektionen är 40 min.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kursens mål: Deltagaren avgör tillsammans med simläraren sina individuella mål för bröstsim och ryggsim.

Droppen – Simskola för barn i behov av särskilt stöd

För barn som fyllt fem år eller äldre. Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent i vattnet. Detta är en kurs på 10 gånger, en gång i veckan och lektionen är 40 min.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Vi har ett önskemål att föräldrar deltar i undervisningen i vattnet till en början och efter ett tag har dialog med simläraren som avgör om man behöver bada eller inte.

Kursens mål: Deltagaren avgör tillsammans med simläraren sina individuella mål.

Meny