Parkbadets öppettider

Avvikande öppettider
Måndagen den 26/10
Reception kl. 10.00 – 20.15
Motionssim, upplevelsebad kl. 10.00 – 21.00
Relaxavdelningen stängd

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag

Den 26/10 öppnar anläggningen kl. 10.00!

Reception kl. 13.00 – 20.15
Motionssim kl. 13.00 – 21.00
Upplevelsebad kl. 13.00 – 21.00
Relaxavdelningen stängd

Tisdag

Tisdag 
Reception kl.10.00 – 20.15
Morgonsim kl. 06.30 – 08.00 (endast för årskorts- och klippkortskunder)
Motionssim kl.10.00 – 19.00
Upplevelsebad och relaxavdelning kl. 10.00 – 19.00

Onsdag

Reception kl.10.00 – 20.15
Morgonsim kl. 06.30 – 08.00 (endast för årskorts- och klippkortskunder)
Motionssim kl.10.00 – 19.00
Upplevelsebad och relaxavdelning kl. 10.00 – 19.00

Torsdag

Reception kl. 10.00 – 19.15
Morgonsim kl. 06.30 – 08.00 (endast för årskorts- och klippkortskunder)
Motionssim kl. 10.00 – 20.00
Upplevelsebad och relaxavdelning kl. 10.00 – 20.00

Fredag

Fredag
Reception kl. 06.30 – 19.15
Morgonsim kl. 06.30 – 08.00 (endast för årskorts- och klippkortskunder)
Motionssim kl. 10.00 – 20.00
Upplevelsebad kl. 10.00-20.00
Relaxavdelning kl. 06.30 – 20.00

Lördag

Reception kl. 10.00 – 15.15
Morgonsim  kl. 08.00 – 10.00 (endast för årskorts- och klippkortskunder)
Motionssim kl. 10.00 – 16.00 (en bana)
Upplevelsebad och relaxavdelning kl. 10.00 – 16.00

Hopptorn kl. 10.00-11.45 och 15.00-16.00
Hinderbanan kl. 12.00-15.00

Söndag

Söndag
Reception kl. 10.00 – 15.15
Morgonsim  kl. 08.00 – 10.00 (endast för årskorts- och klippkortskunder)
Upplevelsebad och relaxavdelning kl. 10.00 – 16.00

Information och priser

Kombibassängen Färgen öppettider
Motionsbad
Upplevelsebad
Relax
Vattenträning
Autogiro
Simskola
Kombibassängen Färgen öppettider

Tisdag – Onsdag
Morgonsim/egen träning kl. 06.30 – 08.00 djup 130cm
Endast för årskorts- och klippkortskunder

Torsdag 
Morgonsim/egen träning kl. 06.30 – 08.00 djup 130cm
Endast för årskorts- och klippkortskunder
Motionssim/egen träning kl. 19.15 – 20.00 djup 130cm

Fredag
Motionssim/egen träning kl. 19.15 – 20.00 djup 130cm
endast för årskorts- och klippkortskunder

Lördag 
Morgonsim/egen träning  kl. 08.00 – 10.00 djup 130cm
endast för årskorts- och klippkortskunder

Söndag
Lek kl. 10.00-16.00 djup 95cm

Motionsbad

Vuxen

Årskort, 12 månader: 3200 kronor.
Årskort, autogiro (bindningstid 12 månader): 272 kronor/månad.
Vattenträning ingår. Anmälan sker i receptionen. 
10-kort, 11 bad: 800 kronor.
20-kort, 23 bad: 1600 kronor.
Alla klipp-kort är giltiga i ett år.
Engångsbiljett: 80 kronor.

Rabatterade priser vuxen:

25% rabatt på årskort motion om du har giltigt årskort på ett gym inom Alingsås kommun.

Röd avgång (ej röda dagar):

Mån kl.13:00 – 16:00  (sista insläpp) 60 kronor.
Tis-fre kl.10:00 – 13.00 (sista insläpp) 60 kronor.

Ungdom 12-17 år

Årskort, 12 månader: 2000 kronor.
Årskort, autogiro (bindningstid 12 månader): 172 kronor/månad.
10-kort, 11 bad: 500 kronor.
20-kort, 23 bad: 1000 kronor.
Alla klipp-kort är giltiga i ett år.
Engångsbiljett: 50 kronor.

Barn 5-11 år
Årskort, 12 månader: 1400 kronor. 
Årskort, autogiro (bindningstid 12 månader): 172 kronor/månad.
Engångsbiljett: 35 kronor.

Barn 4 år
Engångsbiljett: 35 kronor.
Gäller följande tider
Lördag och söndag kl 10.00-15:00

Vi reserverar oss för eventuella tekniska fel och stängda bassänger och återbetalar inte betalt inträde.

Upplevelsebad

Inträde till upplevelsebadet ger också tillgång till motionsdelen och bastu.

Vuxen

Årskort, 12 månader: 4200 kronor.
Årskort, autogiro (bindningstid 12 månader): 355 kronor/månad.
10-kort, 11 bad: 1100 kronor.
20-kort, 23 bad: 2200 kronor.
Engångsbiljett: 110 kronor.

Ungdom 12-17 år

Årskort, 12 månader: 2700 kronor.
Årskort, autogiro (bindningstid 12 månader): 230 kronor/månad.
10-kort, 11 bad: 700 kronor.
20-kort, 23 bad: 1400 kronor.
Alla klipp-kort är giltiga i ett år.
Engångsbiljett: 70 kronor.

Barn 4-11 år

Årskort, 12 månader: 2000 kronor.
Årskort, autogiro (bindningstid 12 månader): 172 kronor/månad.
10-kort, 11 bad: 500 kronor.
20-kort, 23 bad: 1000 kronor.
Alla klipp-kort är giltiga i ett år.
Engångsbiljett: 50 kronor.

Familj

Barn 0 – 3 år, gratis entré.
2 vuxna + 2 barn (4-11 år): 270 kronor.
1 vuxen + 2 barn (4-11 år): 160 kronor.

Vi reserverar oss för eventuella tekniska fel och stängda bassänger och återbetalar inte betalt inträde.

Relax

Vuxen

Årskort, 12 månader: 9000 kronor.
Årskort, autogiro (bindningstid 12 månader): 755 kronor/månad.
Engångsbiljett: 225 kronor.
10-kort, 11 besök: 2250 kronor.
20-kort, 23 besök: 4500 kronor.
Alla klipp-kort är giltiga i ett år.

Rabatterade priser:
Röd avgång (ej röda dagar)

Röd avgång: 180 kronor
Tisdag – torsdag insläpp kl. 10.00 – 13.00
Fredag insläpp kl. 06.30 – 13.00

Relaxa obegränsad tid.

Frukost fredagar 50kr frukosten serveras från kl. 07.30

Övrig info:

Inträde till relaxen ger också tillgång till motionsdelen och upplevelsebadet.

För att besöka relaxen måste du vara 18 år eller 15 år i målsmans sällskap.

Vi reserverar oss för eventuella tekniska fel och stängda bassänger och återbetalar inte betalt inträde.

Vattenträning

Priser

Grundvattenpass tisdag och torsdag dagtid
Drop in 60 kr till och med v 45
Kurs 10 gånger 600 kr (kursstart v 46)

Våtväst och Aqua Base måndag, tisdag och onsdag kvällstid
Drop in 100 kr
10-klippkort vattenträning, (11 tillfällen) 1000 kr
20-klippkort vattenträning, (23 tillfällen) 2000 kr

Alla klipp-kort är giltiga i ett år.

För alla med årskort ingår alla våra träningspass. Anmälan sker i receptionen.

Autogiro

Priser autogiro 

Gäller på alla våra årskort med 12 månaders bindningstid.

Motion
Vuxen: 272 kronor/månad.
Ungdom: 172 kronor/månad.
Barn: 122 kronor/månad.

Upplevelsebad
Vuxen: 355 kronor/månad.
Ungdom: 230 kronor/månad.
Barn: 172 kronor/månad.

Relax
Vuxen: 755 kronor/månad.

Villkor autogiro 

Vem får teckna ett avtal?
Den som är myndig eller får ansökan godkänd av målsman, god man eller förvaltare får teckna autogiroavtal. Gäller autogiroavtalet en person under 18 år kan en förälder stå som betalare på avtalet.

Prisändringar
Autogiroavtalet är under hela den första 12 månaders perioden skyddat mot alla slags prisändringar. Därefter kan prishöjningen ske om den meddelas kunden skriftligt minst två månader i förväg.

Avtalstid
Avtalet har en bindningstid på 12 månader. Autogiroavtalet löper tillsvidare efter bindningstidens slut om inte medlemmen säger upp avtalet.

Uppsägningsregler
Sker inte uppsägningen av avtalet en månad innan 12 månaders perioden löper ut förlängs avtalet automatiskt. Uppsägningstid en månad. Uppsägning av avtalet sker på plats i receptionen.

Överlåtelse av kort kan ske till en kostnad av 100 kr.

Betalningsdag
Betalningens förfallodag är den 28:e varje månad. I händelse av att den 28:e i månaden ej är en vardag blir nästkommande vardag ny förfallodag. Avisering av betalningar anses gjorda tillsvidare genom dessa villkor. Ny avisering sker endast om ändring skulle ske beträffande förfallodag, betalningssätt eller belopp att betala (prisändring).

Uteslutning av kund
Nolhaga Parkbad förhåller sig rätten att utan angivande skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter. I grova fall som till exempel utlåning av kundens kort till obehöriga, sker uteslutning av kund utan någon återbetalning av förskottsbetalda avgifter.

E-post och personuppgiftslagen
Nolhaga Parkbad behandlar de personuppgifter som kunden lämnar in med detta avtal i enlighet med personuppgiftslagen. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att anläggningen skall kunna fullgöra sina förpliktelser under detta avtal, samt kundadministration och att bedriva marknadsföring inkluderande e-postutskick, brevutskick och telemarketing. Kunden har rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som rör denne. Nolhaga Parkbad kommer i enligt med personuppgiftslagens krav att på kundens begäran tillhandahålla kunden information om behandlingen av kundens personuppgifter och rätta eventuellt felaktiga uppgifter, samt iaktta kundens rätt att återkalla samtycket genom undertecknande av detta avtal lämnar kunden sitt samtycke till personuppgiftsbehandlingen enligt ovan.

Frysning av bad-,tränings- och autogirokort
Det går inte att frysa bad-, tränings, och autogirokort utan det löper från periodens start. Undantag kan göras för 12 månaders kort samt autogirokort mot uppvisande av läkarintyg vid långvarig (minst en månad) sjukdom eller skada, graviditet, militärtjänstgöring eller liknande.

Simskola

Priser:
Kommuninvånare Alingsås kommun:  850 kronor
Invånare annan kommun: 1050 kronor

Meny

Vi har många besökare i anläggningen, väntetid förekommer. Kombibassängen stängd måndag den 26/10