Kundenkät – Nolhaga Parkbad

Vi vill ständigt bli bättre och för att  veta vad vi kan bli bättre på kommer vi maila ut frågor till er besökare som bokat besök.
Frågorna kommer handla om hur ni upplever ert besök hos oss på Nolhaga Parkbad.
Vi vore tacksamma om så många som möjligt tar sig tid att svara.
Tack / personalen på Nolhaga Parkbad.

Kundenkät – Nolhaga Parkbad

Vi vill ständigt bli bättre och för att  veta vad vi kan bli bättre på kommer vi maila ut frågor till er besökare som bokat besök.
Frågorna kommer handla om hur ni upplever ert besök hos oss på Nolhaga Parkbad.
Vi vore tacksamma om så många som möjligt tar sig tid att svara.
Tack / personalen på Nolhaga Parkbad.
Meny